ตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ตู้สำนักงานสำเร็จรูป พร้อมระบบไฟฟ้าภายใน ติดตั้งใช้งานได้ทันที สำหรับทำเป็นสำนักงานเคลื่อนที่ ที่พักอาศัย ตามไซด์งาน แคมป์คนงาน สำนักงานชั่วคราว ตามสถานที่ต่างๆ

 

 

 Visitors: 18,188