ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาดมาตรฐาน ผนังและเพดานเป็นฉนวนกันความร้อน โครงสร้างเหล็กที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง คงทน ไม่รั่ว ไม่ซึม สวยงาม รับสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

 

 Visitors: 18,186